Neden Şişli Açı Lisesi

1Vizyon sahibi idareciler
2Çok iyi akademik yeterliliği olan öğretim kadrosu
3Eğitimde Öğrenci-Öğretmen-Veli iş birliğine önem vererek prensip haline getirmiş bir kurum.
4Okulun akademik başarıları
5Birebir eğitim imkanları
6Rehberlik servisinin hizmetleri
7Sınıf mevcutları
8Yıllara göre planlanmış somut hedefleri
9Bireysel faklı öğrencilere yönelik yapılan çalışmalar
10Öğrenci başarı takip ile ilgili yapılan çalışmalar
11Yaratıcılığı geliştiren ve destekleyensosyal,kültürel ve sportif faaliyetler
12Yönetime güven, alınan kararların uygulanması, tutarlı olması
13Teknolojik donanım ve uygulamaları ile Laboratuvar donanımı ve kullanımı